JavaScript

Co to jest JavaScript:

JavaScript jest językiem programowania opartym na skryptach i znormalizowanym przez ECMA International (stowarzyszenie specjalizujące się w standaryzacji systemów informatycznych).

Został stworzony przez Brendana Eicha (Netscape) i pojawił się w 1995 roku jako język skryptowy po stronie klienta dla stron internetowych. Jest to dynamiczny, obiektowy język stworzony ze składnią podobną do języka C.

Chociaż w swojej nazwie zawiera Java, język JavaScript różni się od języka Java, a funkcje nie są dostępne w Javie lub C ++.

Skrypty opracowane w JavaScript są bardzo popularne i szeroko zintegrowane na stronach internetowych ze względu na łatwość interakcji z modelem obiektów dokumentu (DOM) strony.

Język skryptowy ma funkcjonalność uruchamiania w programach lub innym języku programowania. Inne języki używane jako skrypt to między innymi ActionScript, PHC, Python, VBScript.