Hierarchia społeczna

Czym jest hierarchia społeczna:

Hierarchia społeczna to poziomy i stanowiska każdej osoby w społeczeństwie. Hierarchia społeczna powoduje, że ludzie dzieleni są na grupy, według struktury, pomiędzy klasami bogatszymi, klasą średnią i klasami niższymi.

Hierarchia społeczna może być przykładem piramidy, w której niższa część koncentruje się na biedniejszych częściach społeczeństwa, a im bliżej znajduje się szczyt piramidy, tym bardziej skoncentrowane są klasy bogatsze, takie jak milionerzy. Klasyfikacja ta istniała przez długi czas, od czasów feudalizmu, który charakteryzował społeczeństwa jako niewolników, rzemieślników, plebsu, wojska i królów.

IBGE (Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki) klasyfikuje brazylijską hierarchię społeczną na klasy: A, B, C, D i E. Klasyfikacja ta jest dokonywana na podstawie dochodów każdej rodziny, gdzie klasa E jest bardzo biedną ludnością, które żyją za mniej niż jedną płacę minimalną, klasa D jest średnio niska, klasa C jest klasą średnią, składa się z dużej części populacji, klasa B jest średniej wysokości, a klasa A składa się z milionerów i miliarderów.