Oosphere

Czym jest Oosphere:

Oosphere jest żeńskim składnikiem komórki płciowej jaja rośliny. Aby zapoczątkować zarodek roślin, dochodzi do fuzji oosfery z jednym z jąder generujących ziarno pyłku podczas zapłodnienia.

Żeńskie gamety są określane w komórce jajowej roślin, aby połączyć się z męskimi gametami i dać początek zygocie. W roślinach spermatophyta (okrytozalążkowych i nagonasiennych) - tych, które produkują nasiona - zygota powstająca w wyniku zapłodnienia oosfery przekształca się w zarodek wewnątrz nasienia.

Zygota wytwarza sporofit, fazę diploidalną, która wytwarza zarodniki. Żeński zarodnik nazywa się megaspore (komórka jajowa), a męski zarodnik nazywa się mikrosporą (odpowiadającą ziarnie pyłku).

Gdy ziarno pyłku rozprasza się (zapylanie), znajduje archegonium, które jest żeńską strukturą reprodukcyjną, w której tworzy się żeńska gameta (oosfera). W tym procesie powstaje łagiewka pyłkowa, która uwalnia anterozoidy, które popłyną do archegonium i zapłodnią oosferę.