Wysokie duchy

Co to jest wysoka astralna:

Wysoki astralny jest czymś lub kimś, kto jest miły, sympatyczny i interesujący, te cechy są przypuszczalnie przypisywane pozytywnym wpływom astrologii.

Zgodnie z gramatyką języka portugalskiego, nawet po nowej umowie o pisowni, poprawna pisownia tego słowa jest dzielona : wysoko astralna.

Tak jak „ wysoka astralna ” lub „ wysoka pisownia” jest niepoprawna, tak samo „ auto astralna ” nie jest pewna, ponieważ „ja” odnosi się do aktu publicznego, a nie do niższego antonimu, jak w przypadku „Wysoki”.

Wysoki astralny, który jest klasyfikowany jako przymiotnik i rzeczownik dwóch rodzajów, jest często używany jako synonim pozytywnego, szczęśliwego, radosnego wydarzenia, które odnosi się do sukcesu.

Przykład: „Impreza była bardzo głośna”.

Osoba o wysokim duchu to osoba, która zawsze jest dobroduszna, cierpliwa, wesoła, ma dobrą samoocenę i nie ma trudności z dostrzeżeniem pozytywnej strony sytuacji.

W niektórych regionach Brazylii termin astralno-astralny jest rozumiany jako synonim stanu umysłu, nastroju lub nastroju, jako bezpośrednio pod wpływem wibracji astralnych.

Przykład: „Dzisiaj obudziłem się z odnowionymi wysokimi duchami”.

Zobacz także: Znaczenie samooceny.