Obszar miejski

Czym jest strefa miejska:

Strefa miejska to przestrzeń zajmowana przez miasto, charakteryzująca się ciągłą budową i istnieniem infrastruktury miejskiej, która obejmuje zestaw usług publicznych, które umożliwiają życie ludności.

Infrastruktura miejska składa się z kilku elementów, takich jak zaopatrzenie w wodę, usługi kanalizacyjne, zaopatrzenie w energię elektryczną, szkoły, szpitale, system dróg, policja, miejsca wypoczynku itp.

Miasta zazwyczaj rozwijają się z jądra, które stanowi centrum miasta. Oprócz tego dzielnice mieszkaniowe, tereny przemysłowe i tak dalej. Obszar miejski nie jest taki sam we wszystkich miastach. Każdy ma swój wygląd i różni się od innych pod względem wielkości, ulgi, układu ulic, wykonywanych czynności, osiągniętego postępu, liczby osób tam przebywających itp.

Niektóre obszary miejskie pojawiły się w pobliżu portów morskich, co oznaczało początek eksploracji danego obszaru. W Brazylii, Salvador, Rio de Janeiro, Recife i innych starożytnych miastach zaznaczono miejsca, w których Portugalczycy zaczęli eksplorować terytorium Brazylii.

W planowanych miastach główne sektory są wyraźnie oddzielone, tak jak miało to miejsce w Brasílii, która została zbudowana na brzegu sztucznego jeziora, jako centrum administracyjne kraju. Rezydencje, handel i przemysł, banki i usługi znajdują się w specjalnych sektorach, przestrzegając planu, który dał początek miastu.