Terabajt

Co to jest terabajt:

Terabajt (read terabaite ) to nazwa charakteryzująca jednostkę miary używaną do przechowywania danych w obszarze obliczeniowym, odpowiadającą 1024 Gigabajtom. Jest on reprezentowany przez skrót 1 TB .

Jest również używany do reprezentowania wartości liczbowej 1 099, 51 627 776, co daje łączną liczbę 1024 GB.

Terabajt jest wielokrotnością bajtu, który wraz z innymi wielokrotnościami działa jako liczniki woluminu, w którym informacje i dane mogą być przechowywane w systemie komputerowym.

Zobacz znaczenie Gigabyte i Byte.

Odpowiednim binarnym terabajtem jest tebibyte, który jest równy 1 073 741 824 kilobajtów lub 1024 gibibajtów.

Zazwyczaj terabajty reprezentują ilość pamięci, którą może obsłużyć dysk twardy ( dysk twardy ).

Zobacz także znaczenie Tery.