Żelazne czoło

Czym jest Żelazny Testament:

Żelazna głowa to nazwa nadana osobie, która wydaje się odpowiedzialna za konkretną firmę lub firmę, podczas gdy prawdziwy przywódca pozostaje anonimowy, kontrolując firmę. Żelazne czoło to takie, które jest rodzajem fasady, przejmuje prowadzenie, ale nie ma mocy.

Jednym z najwcześniejszych czasów, kiedy nazwa żelaza została podniesiona, było wyznaczenie ludzi umieszczonych na łukach, w celu rozbicia i obalenia wrogich statków. Nazywano go żelaznym czołem, dosłownie uderzając w statek, a jednocześnie za to, że jako pierwszy się pojawił, ale nie za przywódcę.

Żelazne czoło to takie, które stoi w imieniu innej organizacji, ale może też być w imieniu innej osoby. Ta osoba zakłada widoczność i odpowiedzialność w miejsce innej osoby. Żelazne czoło pokazuje innym ludziom, że konkretna firma, pomysł lub dobro należy do ciebie, ponieważ tak nie jest, reprezentuje tylko. Żelazne czoło może również działać w celu ochrony osoby, która nie ma bardzo korzystnej sytuacji gospodarczej. Często żelazne czoło jest używane do negocjowania towarów, aby chronić tożsamość prawdziwego nabywcy.

W języku angielskim wyrażenie „żelazna głowa” jest często tłumaczone jako figurant lub słomiany człowiek, te dwa słowa opisują również kogoś, kto wydaje się odgrywać wiodącą rolę, ale w rzeczywistości nie ma autorytetu i odpowiedzialności.

Żelazne i pomarańczowe czoło

W wielu przypadkach brwi żelazne i pomarańczowe są powszechnie używane jako synonimy. Chociaż mają kilka podobieństw, termin pomarańczowy jest wyróżniony, ponieważ ujawnia naiwną osobę oferującą reprezentowanie innej osoby w nielegalnej działalności. Zazwyczaj zadanie „pomarańczowe” jest kompensowane, ale jeśli schemat nie działa zgodnie z planem, zostaje odrzucony i przyjmuje konsekwencje bezprawnych czynów.