Nabycie

Co to jest akwizycja:

Nabycie jest aktem objęcia czegoś w posiadanie, czy to towarów, produktów, usług czy wiedzy. Nabycie jest tym, co zostało nabyte, a nabycie to mogło zostać dokonane na różne sposoby, poprzez zakup, wymianę, darowiznę itp.

Siła nabywcza lub siła nabywcza to zdolność osoby lub grupy społecznej do posiadania warunków finansowych do nabycia towarów, towarów lub usług.

Dokonanie przejęcia oznacza zdobycie czegoś, zdobycie posiadania, stanie się właścicielem dobra.

W psychologii nabycie to zdolność żywych istot do zdobywania wiedzy. U dzieci nabywanie języka jest procesem rozwoju mowy.

W Computing, akwizycja danych jest metodą zbierania informacji zewnętrznych, które będą przetwarzane przez komputer. Gromadzenie danych obejmuje wykorzystanie odpowiednich urządzeń i czujników, które przekształcają sygnały emitowane w sygnały elektroniczne, które będą monitorowane, analizowane i przechowywane w bazie danych.