Partia

Czym jest Bemol:

Bemol jest rzeczownikiem męskim w kontekście muzyki i składa się z sygnału graficznego, który wskazuje zmniejszenie półtonu (pół tonu) nuty, która poprzedza.

W punktacji można również podwoić płaskie lub podwójne mieszkanie, co polega na podwojeniu sygnału przed daną nutą.

Ponadto słowo „płaski” odnosi się do różnych przejawów związanych z muzyką, takich jak sklepy czy studia. Przykładem tego jest studio Bemol, zainaugurowane w 1967 roku i zlokalizowane w Belo Horizonte.

Odważne i ostre

Ostry jest sygnałem graficznym używanym do zwiększania modyfikacji częstotliwości nuty lub akordu w 1 półtonie, to znaczy, że nuta musi iść w górę o pół tonu.

Bemole i ostre narzędzia znane są również jako wypadki muzyczne i to one definiują tonację konkretnej piosenki.