Cześć

Czym jest Honor:

Honor to zasada ludzkiego zachowania, która opiera się na dobrych wartościach, takich jak uczciwość, godność, odwaga i inne cechy uważane za społecznie cnotliwe .

Koncepcja honoru może być powiązana z kilkoma znaczeniami, a mianowicie z poczuciem dumy („osobisty honor”) i zachowaniem rozważania lub podziwu niektórych z najczęściej używanych. Przykład : „Udzieliła mu honoru swojej kompanii” lub „Człowiek zachował honor jako prawdziwy król”.

Idea „czci” może również oznaczać „ważność”, to znaczy kogoś, kto ma przywileje lub wyróżnienia między innymi w danym momencie. Ponadto „zaszczyt” może być zaoferowany komuś w poczuciu honoru, jako sposób okazania szacunku. Zazwyczaj honorowane osoby otrzymują symbol, taki jak dyplom lub medal honorowy.

Na przykład termin „ludzie honoru” jest używany do oznaczania tych godnych zaufania osób, które honorują swoje działania lub obietnice.

W sferze religijnej honor rozumiany jest przede wszystkim jako akt czczenia lub czczenia bóstwa lub świętego. Przykład : „Obchody ku czci Najświętszego Serca Jezusa”.

Tak zwane „Dziesięć Przykazań Królestwa Bożego” są obecne w świętej Biblii doktryny chrześcijańskiej, a wśród nich jest nakaz „czcić ojca i matkę”, to znaczy szanować i podziwiać ich. jak to jest również obecne w księdze Rzymian 12:10: „Miłujcie się wzajemnie w braterskiej miłości, czcząc się nawzajem na cześć.

Dawniej honor wiązał się również z dziewictwem i czystością dziewcząt, które miały zachować czystość, aby „zachować honor”, ​​„godność kobiety”.

Druhna

Maid of Honor jest reprezentowana przez figurę dziecka płci żeńskiej niosącej obrączki podczas ceremonii ślubnej.

Tradycyjnie druhny noszą suknię i noszą obrączki, gdy rozrzucają płatki róż.

Synonimy honoru

  • Cześć
  • Czystość
  • Godność
  • Wyróżnienie
  • Szczerość
  • Pundonor
  • Czystość
  • Chwała
  • Szczerość

Zobacz także znaczenie Honoris causa.