Znaczenie sierpa i młota

Co to jest sierp i młot:

Sierp i młot są jednym z symboli najczęściej używanych do reprezentowania ruchów socjalistycznych i komunistycznych, rozpowszechnianych głównie przez osobistości takie jak Karol Marks, Fryderyk Engels i Władimir Lenin.

Symbol komunizmu jest przedstawiony z wizerunkiem sierpa i młota, pod czerwonym tłem, jeśli się splatają. Reprezentują związek chłopów i robotników.

Symbol sierpa i młota jako symbol komunistycznej ideologii był szeroko stosowany w herbach i flagach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Chin, Wietnamu, Angoli i Korei Północnej.

Dowiedz się więcej o znaczeniu ZSRR.

Kiedy powstał symbol?

Symbol sierpa i młota został stworzony w okresie rewolucji rosyjskiej w 1918 roku. W tym czasie rosyjscy robotnicy, na czele z Leninem, wierzyli, że tylko zwycięstwo socjalizmu można osiągnąć dzięki połączeniu sił między chłopami i robotnikami .

Twórcą symbolu był rosyjski artysta Evgeni Kamzolkin, który, co ciekawe, nie był komunistą, pochodził z bardzo zamożnej rodziny i był bardzo religijnym człowiekiem.

Znaczenie symbolu

Według niektórych interpretacji symbol sierpa i młota opierałby się na symbolu masonerii, dłuta i młota.

Jednak dla ideologii komunistycznej sierp byłby symbolem siły chłopów i młota robotników przemysłowych . W ten sposób zjednoczenie sierpa i młota reprezentowało sojusz między dwoma typami proletariatu podstawowego dla rewolucji socjalizmu iw konsekwencji komunizmu.

Czerwone tło symbolicznie reprezentuje krew robotników. Czerwony jest także kolorem reprezentującym ideał rewolucji komunistycznej.

Poznaj 6 cech komunizmu i zobacz różnice między komunizmem a socjalizmem.

Zobacz także:

  • Komunizm
  • Socjalizm
  • Marksizm
  • Socjalizm marksistowski