Bell

Czym jest barwa:

Barwa może być funkcją dźwiękową, która pozwala odróżnić dźwięki o tej samej częstotliwości, wysokości i intensywności, ale z różnymi falami dźwiękowymi .

Na przykład zróżnicowanie spowodowane barwą muzyczną uwzględnia kilka czynników, takich jak materiał, z którego składa się instrument, kształt skrzynki rezonansowej i siła użyta do wytworzenia dźwięku. Wszystkie te cechy wpływają na rodzaj barwy.

Fortepian i skrzypce, które grają na tej samej częstotliwości i nucie muzycznej (na przykład „A”), mają różne dźwięki ze względu na szczególną budowę każdego instrumentu.

Stempel może nadal oznaczać znak, znak lub insygnia używane do oznaczania papieru lub korespondencji urzędowej i może być w formie pieczęci lub pieczęci.

W heraldyce, nauki przeznaczonej do badania składu rodzinnych flag i emblematów, pieczęć jest insygniami umieszczonymi na herbie lub herbie, odróżniającymi różne stopnie szlacheckie.

Dzwonek wokalny

W badaniach dotyczących fonetyki, barwa jest akustyczną charakterystyką mowy, generowaną przez wibrację krtani w połączeniu ze strunami głosowymi i napędzaną przez przepływ powietrza płuc i stawów z różnych jam, takich jak usta, tchawica gardło i tak dalej.

Podobnie jak w przypadku instrumentów muzycznych, barwa ludzkiego głosu zmienia się w zależności od kształtu wnęk, które cierpią z powodu rezonansu strun głosowych, biorąc pod uwagę kilka czynników, takich jak na przykład ilość powietrza w płucach.