Backspace

Co to jest wycofanie:

Backspace to termin używany do scharakteryzowania czynu lub procesu wycofywania się, cofania się, zwracania tej samej ścieżki, którą przebył .

Termin jest związany z procesem wstecznym lub powrotem do miejsca, w którym rozpoczął się kurs. Reprezentuje również symbolicznie powrót do okresu, który minął i jest uważany za przestarzały w stosunku do obecnego czasu.

Przykład: „Powrót do tego miejsca to porażka w moim życiu” .

Pochodzi z łacińskiego retrocessus, co oznacza „ruch wstecz, odwrót”.

Wycofanie może również odnosić się do procesu upadku lub rozkładu czegoś lub kogoś.

Przykład: „Oficjalnie ogłoszono retrocesję tego, która kiedyś była uważana za jedną z największych firm w tym mieście”.

W języku filmowym termin charakteryzuje akcję, która polega na tym, że film rozwija się w przeciwnym kierunku, tak że wszystkie ruchy są przetwarzane w ten sposób. Ten proces jest również znany jako oszustwo.

Słowo to można zastąpić synonimami takimi jak odwrót, powrót, powrót, regres, regresja, recesja, spadek, inwolucja, wycofanie, między innymi.

Już teraz, aby zaproponować odwrotną ideę, można wykorzystać antezę retrocesji, taką jak postęp, ewolucja, postęp, postęp, postęp, postęp, rozwój, między innymi.

Zobacz także znaczenie retro.