Ogive

Czym jest Ogiva:

Ogiva ma kilka znaczeń, w kilku różnych obszarach, zależy od tego, gdzie jest zatrudniony. Ogiva ma znaczenie w architekturze, statystyce, w wojsku i tak dalej.

W dziedzinie architektury głowica jest figurą utworzoną przez dwa równe łuki, które są w części nadrzędnej i są w stylu gotyckim. Pochodzenie terminu głowica powstała w XVIII wieku, aby nazwać rodzaj łuku, który definiuje kąt w kształcie łuku, i może być również nazywany łukiem ostrołukowym, łukiem osnowy i łukiem łamanym.

Ogiva w statystykach

W matematyce, a konkretnie w statystyce, istnieje wykres liniowy zwany wykresem głowicy. Ten wykres wskazuje trendy lub zależności między dwiema zmiennymi ciągłymi.

Głowica jądrowa

W obszarze wojskowym znajduje się również głowica bojowa. Ogiva jest bronią jądrową, która jest zamknięta w głowicy, a kilka pocisków może przenosić jednocześnie kilka głowic nuklearnych, zwiększając obszar ataku i obrony.