Hodowla zwierząt

Czym jest Zootecnia:

Zootecnia to nauka poświęcona badaniom nad tworzeniem, produkcją i obsługą ekonomicznie użytecznych zwierząt domowych .

Głównym celem zootechniki jest rozwój zasobów dla większej produktywności i rentowności produktów zwierzęcych, takich jak mięso, mleko, jaja itp., Biorąc pod uwagę wzrost produkcji i zysku bez zaniedbywania dobrostanu zwierząt.

Hodowla zwierząt zawsze uwzględnia efektywną eksploatację zasobów rolnych. Dziedzina działania obejmuje badania genetyczne, sztuczne tworzenie zwierząt domowych, dzikich i wodnych, a także rodzime i egzotyczne gatunki roślin, hodowlę zwierząt, zwalczanie chorób, żywienie i odżywianie, rozwój konkretnych technologii, technik i produktów do hodowli zwierząt.

Specjalista specjalizujący się w hodowli zwierząt jest wyznaczony jako zootechnik (lub zootechnik). Do kwalifikacji zootechnika zalicza się także administrację, ekonomię, handel i planowanie rolnictwa oraz zrównoważenie środowiskowe.

Kurs Medycyny Weterynaryjnej ma wiele dyscyplin wspólnych z kursem Animal Science, ponieważ oba są powiązane ze światem zwierząt. Medycyna weterynaryjna koncentruje się jednak na zdrowiu zwierząt, od operacji po analizę kliniczną.