Opatrzność

Co to jest Opatrzność:

Opatrzność jest tym samym, co zapobieganie, podsumowuje czynność przygotowania z wyprzedzeniem pewnych działań lub sytuacji, które pomagają na przykład zapobiegać lub zmniejszać zło .

Kiedy mówi się, że dana osoba „podjęła działania”, oznacza to, że wykonał szereg działań niezbędnych do rozwiązania lub zakończenia sytuacji.

W dziedzinie teologicznej tak zwana „Boska Opatrzność” składa się z idei najwyższej mądrości Boga, który byłby w stanie rządzić życiem i przeznaczeniem wszystkich ludzi i rzeczy we Wszechświecie. Chrześcijanie, na przykład, często kojarzą wydarzenia swojego życia jako „dzieła Bożej Opatrzności”.

Niektóre synonimy opatrzności to: schronienie, zapobieganie, środki ostrożności, ostrożność, ostrożność, ostrzeżenie, pracowitość, decyzja, rozważanie, skierowanie, a nawet Bóg, wszechmocny i odkupiciel.

Opatrzność i zabezpieczenie społeczne

Oba słowa istnieją w języku portugalskim i mogą być uważane za synonimy, w znaczeniu „zapobieganie”, „ostrożność” lub „przewidywanie”. Jednak każde z tych terminów może przybierać różne znaczenia, w zależności od kontekstu, w którym są stosowane.

Etymologicznie foresight wywodzi się z łacińskiej praevidentii, co oznacza „antycypacyjną wiedzę o przyszłości”; Opatrzność pochodzi od łacińskiej opatrzności, co oznacza „oczekiwanie środków na osiągnięcie celu”.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach społecznych.