Krezka

Czym jest krezka:

Krezka jest organem ludzkiego ciała, składającym się z podwójnego fałdu w wewnętrznej wyściółce brzucha (otrzewnej) i ma główną funkcję utrzymania połączenia między jelitem a ścianą brzucha, oprócz umożliwienia przepływu krwi z wnętrzności.

Odkrycie krezki jako organu zostało ostatecznie potwierdzone i ogłoszone publicznie w styczniu 2017 r., W wyniku badań przeprowadzonych przez grupę naukowców z Uniwersytetu w Limerick w Irlandii w czasopiśmie naukowym The Lancet Gastroenterology & Hepatology .

W przeszłości krezka była uważana tylko za fragmentaryczną błonę, która funkcjonowała jako więzadło przewodu pokarmowego. Jednak badania wykazały, że ma on wszystkie cechy anatomiczne konieczne do zaklasyfikowania jako organ: ciągła i unikalna struktura .

Pierwszy opis na krezce napisał Leonardo Da Vinci na początku XVI wieku.

Otrzewna - gdzie znajduje się krezka - jest uważana za największą błonę w ludzkim ciele, odpowiedzialną za pokrycie zarówno ściany brzucha, jak i wnętrzności.

Rozpoznając krezkę jako narząd, organizm ludzki ma obecnie 79 narządów sklasyfikowanych według medycyny.