Żłób

Co to jest żłób:

Żłób to nazwa miejsca, w którym zwierzęta zwykle (krowy, woły i konie) jedzą w stajniach, składające się z pewnego rodzaju prostokątnego kształtu z drewna.

Jednak żłób jest popularny, ponieważ tam, w biblijnych księgach, Jezus Chrystus został umieszczony wkrótce po narodzinach w łóżeczku (miejscu, gdzie trzymane są zwierzęta).

„I urodziła syna swego pierworodnego, owinęła go płótnem lnianym i położyła go w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7).

W ten sposób żłób stał się także symbolem chrześcijańskim, który reprezentuje pokorę narodzin Mesjasza. Powielanie tego epizodu odbywa się corocznie podczas świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia), w którym obchodzi się narodziny Jezusa według chrześcijaństwa.

Dowiedz się więcej o znaczeniu świąt Bożego Narodzenia.

Etymologicznie słowo „żłób” pochodzi z języka portugalskiego przez włoską mangiatoię, termin wywodzący się z łacińskiego mandere („jeść”).