Saravá

Czym jest Saravá:

Saravá to wykrzyknik, który ma takie samo znaczenie jak powitanie, zwykle używany przez uczestników kultów afro-brazylijskich, takich jak umbanda i candomblé.

Wyrażenie saravá można rozumieć jako synonim „salve” lub „welcome”, używane, na przykład, gdy jakiś uczestnik przybywa do kultu afro-brazylijskiego.

Przykład: „Saravá, mój bracie!”

Etymologicznie, termin ten wywodził się ze sposobu, w jaki afrykańscy niewolnicy wymawiali portugalskie słowo „uratować”, ze względu na wpływ fonologii języka bantu: „ salavá ”, a później „saravá”.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Umbandy.

Niestety, ze względu na uprzedzenia, na które narażone są niektóre grupy społeczne i religijne, religie afro-brazylijskie i w konsekwencji większość typowych dla nich wyrażeń ostatecznie nabiera znaczenia pejoratywnego.

Jednak błędna interpretacja słowa „saravá” reprezentuje ignorancję ludzi, którzy nie znają prawdziwej historii za jego znaczeniem: proste przyjazne powitanie.