Semestr

Co to jest semestr:

Semestr odpowiada okresowi sześciu kolejnych miesięcy . Rok dzieli się zwykle na dwa semestry lub dwanaście miesięcy.

W tym sensie koniec pierwszej połowy roku jest znakiem, że jest to połowa, czyli kolejne sześć miesięcy.

Kiedy pewna rzecz kończy okres sześciu miesięcy lub występuje co sześć miesięcy, często mówi się, że jest półroczna lub występuje co sześć miesięcy .

Przykład: „Egzaminy wstępne są semestralne” .

W powyższym przykładzie oznacza to, że testy są wykonywane raz na sześć miesięcy.

Pierwsza połowa roku obejmuje miesiące od stycznia do czerwca . Drugi semestr rozpoczyna się w lipcu i trwa do grudnia .

Podczas gdy semestr jest równoznaczny z sześcioma miesiącami, bimester jest taki sam jak dwa miesiące i kwartał równy trzem miesiącom.