Odpowiedz

Co to jest odpowiedź:

Odpowiedź jest czasownikiem, który odnosi się do odpowiedzi na pytanie, to znaczy do udzielenia odpowiedzi na pytanie, które zostało zakwestionowane.

Odpowiedź na coś może oznaczać to samo, co wzięcie odpowiedzialności za to.

Przykład: „Mężczyzna odpowie na zbrodnię” .

Kiedy ktoś mówi, że odpowiedział komuś innemu, może nadal twierdzić, że słyszy konfrontację między nimi, to znaczy, że pierwszy zakwestionował rozkaz lub prośbę złożoną przez drugiego.

Przykład: „Syn był słabo wyhodowany i odpowiedział rodzicom”.

Zobacz także: Znaczenie sprzeciwu.

W języku angielskim odpowiedź na słowo można przetłumaczyć dosłownie, aby odpowiedzieć .

Synonimy odpowiadającego

Niektóre z głównych synonimów, na które należy odpowiedzieć, to:

 • Powtórz;
 • Retort;
 • Retrucar;
 • Obal;
 • Odpowiedz
 • Redarguir;
 • Przeciwstawiać się;
 • Reaguj;
 • Spłacić;
 • Wynagrodzenie;
 • Nagroda;
 • Dopasuj;
 • Stawić czoła;
 • Facear.