MMC i MDC

Co to jest MMC i MDC:

MMC (wspólny minimalny wspólny) i MDC (wspólny maksymalny dzielnik) to reguły matematyczne powiązane, odpowiednio, ze wspólną wielokrotnością i wspólnym dzielnikiem dwóch lub więcej liczb.

Są to narzędzia ułatwiające rozwiązywanie problemów i równania.

MMC jest najmniejszą wartością, która może być wielokrotnością dwóch lub więcej liczb. MDC jest największą liczbą, która może dzielić wiele liczb jednocześnie.

Jaki jest numer dzielnika i liczba wielokrotna?

Aby lepiej zrozumieć koncepcje MMC i MDC, musisz wiedzieć, czym jest numer dzielnika i jaka jest liczba mnoga.

Liczba jest nazywana dzielnikiem, gdy rachunek jej podziału przez inny daje liczbę całkowitą.

Przykład: liczbę 36 można podzielić przez: 1, 2, 3, 6, 12, 18 i 36.

Już wiele liczb to liczby, które są wynikiem mnożenia między wybraną liczbą a inną wartością.

Zobacz przykład wielokrotności liczby 3.

Wiele
33 (3 x 1), 6 (3 x 2), 9 (3 x 3), 12 (3 x 4), 15 (3 x 5), 18 (3 x 6), 21 (3 x 7) .. .

MMC

Obliczenie minimalnej wspólnej wielokrotności (MMC) ma ułatwić rozwiązywanie problemów matematycznych obejmujących dwie lub więcej liczb. MMC będzie najmniejszym wspólnym wielokrotnym numerem znalezionym między dwiema lub więcej liczbami.

Zobacz w tym przykładzie wspólne wielokrotności między 2 a 4.

Wielokrotności 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...
Wielokrotności 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ...
Wiele wspólnych liczb od 2 do 40, 4, 12 ...

Jak obliczyć MMC

Aby określić minimalną wspólną wielokrotność między dwiema lub więcej liczbami, należy wykonać dwa kroki:

  1. Dowiedz się, jakie są wielokrotności liczb.
  2. Sprawdź, która jest najmniejsza liczba, która jest wielokrotnością wszystkich.

Dla lepszego zrozumienia, zobacz ten przykład obliczeń MMC pomiędzy 4 a 6.

Wiele
44, 8, 12, 16, 20 ...
66, 12, 18, 24, 30 ...
MMC (4.6)12

W tym przykładzie najmniejsza liczba, która jest wielokrotnością 4 i 6, wynosi 12.

MDC

Maksymalny wspólny dzielnik (MDC) jest największą liczbą dzielącą kilka innych liczb jednocześnie.

Jak obliczyć MDC

Aby obliczyć maksymalny wspólny dzielnik, musimy rozłożyć liczby przez faktoring.

  1. Odkoduj wszystkie liczby.
  2. Znajdź wspólne liczby we wszystkich rozkładach.
  3. MDC będzie wartością mnożenia wspólnych liczb.

Zobacz przykład obliczania MDC między liczbami 20 i 50.

Rozkład
202 x 3 x 5
502 x 5 x 5
MDC (20, 50)10 (2 x 5)

Wynik MDC między 20 a 50 wynosi 10. Aby poznać wynik MDC, wystarczy pomnożyć wspólne dzielniki (2 i 5).

Różnice między MMC a MDC

Sposoby obliczania MMC i MDC mają pewne podobieństwa. Dlatego ważne jest, aby uważać, aby nie pomylić pojęć.

Najłatwiej zrozumieć różnice między nimi, znając praktyczne zastosowania każdego z nich.

MMC

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy problem wymaga znalezienia minimalnej lub wielokrotnej liczby, która upraszcza rozdzielczość. W takich przypadkach należy użyć MMC.

Można go użyć na przykład do rozwiązywania równań, które mają ułamki o różnych mianownikach, ponieważ minimalna wspólna wielokrotność ułatwia rozwiązywanie tego typu problemów.

MMC można również użyć do porównania różnych frakcji, aby określić, czy są one równoważne.

MDC

MDC należy stosować, gdy problem dotyczy pewnych pytań dotyczących obliczeń podziału.

Na przykład MDC może służyć do rozwiązywania problemów, w których musisz określić największy lub najmniejszy rozmiar czegoś.

Zobacz także znaczenie progresji arytmetycznej i arytmetycznej.