Znaczenie natury

Czym jest natura?

W najszerszym znaczeniu natura jest równoważna światu naturalnemu lub zjawisku świata fizycznego, który nie zależy od interwencji człowieka, aby się urodzić lub rozwijać.

Od łacińskiego Natura, który ma znaczenie zasadnicze i to, co wynika z działania, słowo natura odnosi się również do czegoś, co jest nieodłączne od istoty istoty lub warunku.

Znaczenie przyrody i znaczenie jej zachowania

Natura ma zasadnicze znaczenie w życiu istot żywych, zwłaszcza dla ludzi, którzy codziennie zależą od niezliczonych zasobów, takich jak woda pitna, zwierzęta, żywność, tlen, klimat i żyzna gleba do sadzenia.

Jest obecny w codziennym życiu wielu istot, które potrzebują swojego rozwoju i równowagi, aby pozostać przy życiu. Dlatego ruchy i projekty powstają na całym świecie, ostrzegając o działaniach, które powodują niedobór podstawowych zasobów, poważne zmiany klimatu i wymieranie zwierząt.

Obecnie istnieją organizacje pozarządowe i instytuty takie jak IBAMA - Brazylijski Instytut Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych - które zachęcają do uprawy roślin i drzew, zrównoważonej konsumpcji zasobów i wylesiania, kierując przyszłymi zagrożeniami dla wszystkich gatunków.

Natura i pojęcie życia

W pojęciu słowa natura istnieje definicja fenomenu życia, która dla wielu biologów oznacza wszystko, co rośnie i rozwija się bez interwencji człowieka, powodując sprzeciw między tym, co naturalne i tym, co sztuczne.

Istotnymi elementami przyrody są te, które mają zdolność organizowania, metabolizmu, wzrostu, adaptacji, reakcji na bodźce i reprodukcję.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Metabolizmu i Protistycznego Królestwa.

Co składa się na naturę

Do najbardziej znanych elementów należą zwierzęta, grupa obejmująca ludzi, grzyby, bakterie, protistów i królestwo roślin.

Inaczej niż wielu ludzi uważa, krajobraz nie jest składnikiem przyrody. Dla uczonych jest to wynik narodzin i rozwoju elementów przyrody, takich jak rośliny, zwierzęta i życie morskie.

Żółw - należący do grupy zwierząt

Cordyceps - gatunki grzybów

Ludzka natura

Termin Natura ludzka jest używany do wyrażenia prawdziwej istoty człowieka i jego wymiaru.

Koncepcja ta została opracowana przez filozofów i socjologów, takich jak Freud i Platon ze starożytnej Grecji, poprzez rozbieżne teorie o tym samym celu: zrozumieć istotę i potrzeby wspólne wszystkim ludziom, takie jak życie w kolektywności, myślenie, a nawet miłość.

Chociaż nie ma konsensusu co do jego koncepcji, w jego ogólnym sensie ludzka natura oznacza gromadzenie różnych cech, które są nieodłączne dla istot ludzkich, takich jak myślenie, działanie i odczuwanie, niezależnie od wpływów zewnętrznych, takich jak kultura czy edukacja.

Martwa natura

Jest to gatunek malarstwa, którego początki sięgają XVI wieku, stworzony przez uczniów wielkich sławnych malarzy z północy i południa Europy, którzy wykorzystali elementy przyrody jako owoce, kwiaty, rośliny i zwierzęta jako inspirację do swoich prac.

Sztuka martwej natury była uważana jedynie za szkic i nie była czczona przez lud, ale podczas reformacji protestanckiej zyskała wielką siłę.

Z biegiem lat obrazy gatunku martwej natury zdobyły wielkich wielbicieli i malarzy, którzy podnieśli swój poziom wyrafinowania, zachwycając miłośników sztuki i wielkich artystów do dnia dzisiejszego.

Dowiedz się więcej o okresie reformacji protestanckiej.

Still Life reprezentowany przez Agostinho José da Mota

Zrozumcie znaczenie sztuk pięknych.

Legalna natura

Charakter prawny dąży do zdefiniowania i składu podmiotu publicznego, prywatnego lub prawnego w celu jego sklasyfikowania i dopasowania do większej kategorii.

Podstawą natury prawnej jest zdefiniowanie lub sklasyfikowanie czegoś, stwierdzenie jego powinowactwa do powiązania z warunkiem, który ma sens. Na przykład miejsce zbrodni jest z natury prawem karnym. Oznacza to, że po zrozumieniu jego istoty i zrozumieniu jego prawnej natury jako przestępcy, można go zaklasyfikować do większej kategorii, do której należy.