Niepowodzenie

Co to jest niepowodzenie:

Niepowodzenie to słowo w języku angielskim, którego znaczenie to „awaria” lub „awaria”. Użycie terminu wskazuje stan lub warunek niespełnienia pożądanego celu. Jest klasyfikowany jako przeciwieństwo sukcesu lub sukcesu.

W technologii awaria jest wadą lub nienormalnym stanem konkretnego komponentu, wyposażenia, podsystemu lub systemu, co może uniemożliwić jego działanie zgodnie z planem. Na przykład, podczas próby uruchomienia systemu operacyjnego Windows, gdy jest dysk nie rozpoznany przez system, pojawia się fraza „AWARIA DYSKU, WSTAW DYSK SYSTEMOWY I NACIŚNIJ ENTER”, włóż inny dysk do systemu i Klawisz ENTER).

Termin niepowodzenie zależy od kontekstu, w którym jest używany i może być względny w stosunku do konkretnego obserwatora lub systemu przekonań. Sytuację uznaną za porażkę z jednej strony można uznać za sukces z drugiej. Podobnie, stopień sukcesu lub porażki w sytuacji może być inny, gdy oglądają ją różni obserwatorzy.