Art

Co to jest sztuka:

Sztuka jest ludzką działalnością związaną z przejawami porządku estetycznego, tworzoną przez artystów z percepcji, emocji i idei, w celu pobudzenia zainteresowania świadomością u jednego lub więcej widzów, a każde dzieło ma unikalne i odmienne znaczenie .

Sztuka łączy się z estetyką, ponieważ jest uważana za zdolność lub akt, dzięki któremu człowiek, tworząc materię, obraz lub dźwięk, tworzy piękno, starając się wyrazić materialny lub niematerialny świat, który go inspiruje. W historii filozofii próbowano zdefiniować sztukę jako intuicję, ekspresję, projekcję, sublimację, unikanie itp. Arystoteles zdefiniował sztukę jako naśladowanie rzeczywistości, ale Bergson lub Proust postrzegają ją jako zaostrzenie nietypowego stanu związanego z rzeczywistością. Kant uważa sztukę za manifestację, która daje „bezinteresowną satysfakcję”.

Zgodnie z romantyzmem, witalizmem, fenomenologią, marksizmem, powstają także inne i nowe interpretacje „sztuki”. Trudność w zdefiniowaniu sztuki leży w jej bezpośrednim związku i zależności z historyczną i kulturową koniunkturą, która ją wywołuje. Dzieje się tak, ponieważ gdy styl jest tworzony i stabilizowany, zrywa z ustalonymi systemami i kodami.

Sztuka to termin pochodzący z łaciny i oznacza technikę / umiejętność. Definicja sztuki różni się w zależności od czasu i kultury, jest to sztuka skalna, rzemiosło, sztuka nauki, religia i technologia. Dziś sztuka jest wykorzystywana jako działalność artystyczna lub produkt działalności artystycznej. Sztuka jest ludzką kreacją o wartościach estetycznych, takich jak piękno, równowaga, harmonia, które reprezentują zestaw procedur stosowanych do wykonywania prac.

Dla ludów prymitywnych sztuka, religia i nauka kroczyły razem na tej figurze, a pierwotnie sztukę można było rozumieć jako produkt lub proces, w którym wiedza jest wykorzystywana do wykonywania pewnych umiejętności. tworzyć rzeźby, obrazy, buty lub statki.

Sztuka jest odbiciem człowieka i często reprezentuje jego społeczną kondycję i istotę myślenia.

Historia sztuki

Historia sztuki obejmuje naukę badającą ruchy artystyczne, modyfikacje waloryzacji estetycznej, dzieła sztuki i artystów. Analiza ta jest przeprowadzana zgodnie z aspektem społecznym, politycznym i religijnym badanego czasu. Różne inne nauki służą jako pomoc w historii sztuki, takie jak numizmatyka, paleografia, historia, archeologia itp.

Poprzez historię sztuki można dowiedzieć się trochę o człowieku poprzez ewolucję różnych wyrażeń i przejawów artystycznych.

Rodzaj sztuki

Sztuka prezentuje się poprzez różne formy, takie jak plastik, muzyka, rzeźba, kino, teatr, taniec, architektura itp. Istnieje kilka wyrażeń używanych do opisu różnych przejawów sztuki, na przykład: sztuki wizualne, sztuki sceniczne, grafika, sztuki wizualne itp.

Niektórzy autorzy (tacy jak Hegel i Ricciotto Canudo) i myśliciele organizowali różne sztuki na numerowanej liście. Włączenie niektórych form sztuki nie było zbyt konsensualne, ale wraz z rozwojem technologii jest to obecnie najpopularniejsza lista:

1. sztuka - muzyka;

2. sztuka - taniec / choreografia;

3. sztuka - malarstwo;

4. sztuka - rzeźba / architektura;

5. sztuka - teatr;

6. sztuka - literatura;

7. sztuka - kino;

8. sztuka - fotografia;

9. sztuka - komiksy;

10. sztuka - gry komputerowe i wideo;

11. sztuka - sztuka cyfrowa.

Zobacz także znaczenie sztuki abstrakcyjnej.