Cyfry arabskie

Jakie są cyfry arabskie:

Cyfry arabskie, zwane także cyframi indyjsko-arabskimi, są składnikami systemu numerowania używanego obecnie do reprezentowania liczb. Tak więc cyfra jest symbolem używanym do tworzenia reprezentacji liczbowej .

Cyfry arabskie to dziesięć i są używane do tworzenia wszystkich innych liczb.

0123456789

Na przykład: liczba 1286 składa się z czterech różnych liczb.

Jak powstały cyfry arabskie?

Dokładne pochodzenie cyfr arabskich jest niepewne. Jednak najważniejsze wyjaśnienie pojawienia się tych liczb jest związane z historią Indii.

Ten system numeracji zostałby opracowany przez Hindusów, rozprzestrzeniających się na świat islamski, a później na resztę świata. Według danych historycznych tworzenie figur przez lud hinduski miało miejsce około 300 lat przed Chrystusem.

W tym czasie pojawiły się cyfry od 1 do 9. Wprowadzenie cyfry 0 nastąpiło później, gdy system ewoluował. Pojawienie się daty prawie 870 lat po Chrystusie, około 1200 lat po pojawieniu się pierwszych liczb.

Dyfuzja cyfr arabskich

Włoski matematyk Leonardo Fibonacci (1170-1250) był odpowiedzialny za rozpowszechnianie indoeuropejskiego systemu w całej Europie. Pojawienie się cyfr arabskich ma duże znaczenie dla rozwoju świata, będąc jednym z najważniejszych osiągnięć w historii matematyki .

Kiedy Fibonacci napisał książkę Liber Abacci na temat arytmetyki, przedstawił numerację arabską dla całej Europy. Praca jest rozpoznawana na całym świecie jako pierwszy zapis książki, która wprowadziła i wyjaśniła działanie tego systemu numerowania, który był nieznany. W tym czasie matematyk wprowadził system, nazywając siebie metodą hinduską .

Modyfikacja cyfr arabskich

Cyfry indyjsko-arabskie zmieniły się z czasem, dopóki nie uzyskały form, które mają dzisiaj.

Zobacz obrazek poniżej, aby zobaczyć, w jaki sposób zostały narysowane symbole cyfr arabskich podczas ich tworzenia i jak są obecnie używane. Zauważ, że ślady zmieniły się znacznie od czasu jego powstania.

Z czasem system numeryczny został zmodyfikowany i uproszczony do formatu używanego dzisiaj.

Jakie jest wyjaśnienie rysowania liczb arabskich?

Obserwując początkowe formy figur, można dostrzec, że ich rysunki wiernie odpowiadały ilości kątów, które posiadał każdy z symboli.

Tak więc, zgodnie z początkowym obrazem symbolu, każda cyfra była reprezentowana przez dokładną liczbę kątów, jakie miała.

Zobacz zdjęcie:

Przeczytaj także znaczenie numeru.

Różnice między cyframi arabskimi i rzymskimi

Cyfry rzymskie to kolejna forma reprezentacji liczbowej, która powstała w czasach Cesarstwa Rzymskiego, a dokładniej w Starożytnym Rzymie.

Aby przedstawić cyfry rzymskie, system używa siedmiu liter, które zgodnie z utworzoną kombinacją tworzą liczby. Siedem liter odpowiada następującym wartościom:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Zobacz w tej tabeli, jak zapisywane są cyfry rzymskie od 1 do 100.

Ja1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Aby dowiedzieć się więcej o tym systemie, zobacz artykuł Cyfry rzymskie.