Łańcuch wartości biznesowej

Czym jest Enterprise Value Chain:

Łańcuch wartości przedsiębiorstwa to zestaw czynności wykonywanych przez organizację, począwszy od źródeł podstawowego surowca, poprzez dostawców, produkcję i cykle sprzedaży, aż do fazy końcowej dystrybucji.

Z drugiej strony, rachunkowość zarządcza przyjmuje podejście łańcucha wartości w firmie, z punktu widzenia wartości dodanej, jej zakupów, wewnętrznych procesów, funkcji, produktów i konsumentów, począwszy od płatności dla dostawców reprezentujących zakupy i kończy się opłatami dla konsumentów będących sprzedażą.

W łańcuchu wartości biznesowej koszty i jakość produktów są odpowiedzialne za przewagę konkurencyjną, jaką organizacja ma w stosunku do innych firm w tej samej branży i które są wynikiem jej wydajności i wydajności.

W łańcuchu wartości biznesowej firma liczy na swoją podstawową działalność, w której tworzenie i przekształcanie produktów i usług, wraz z logistyką, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną oraz w działalności związanej z komercjalizacją i promocją produktu, liczy na jego marketing, sprzedaż i usługi, w których znajdziesz sprzedaż, która zwiększy wartość sprzedawanego produktu.

Infrastruktura firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój technologiczny i pozyskiwanie surowców bezpośrednio lub pośrednio wspierają podstawowe działania firmy.

Zobacz znaczenie 5 sił Portera.