Badania ilościowe

Co to jest badanie ilościowe:

Badania ilościowe to klasyfikacja metody naukowej, która wykorzystuje różne techniki statystyczne do ilościowego wyrażania opinii i informacji dla konkretnego badania.

Wykonywane jest w celu zrozumienia i podkreślenia logicznego rozumowania i wszystkich informacji, które można zmierzyć na temat ludzkich doświadczeń.

W tego typu badaniach środki zbierania danych są uporządkowane za pomocą kwestionariuszy wielokrotnego wyboru, indywidualnych wywiadów i innych zasobów, które mają jasne i obiektywne pytania. Muszą być one rygorystycznie stosowane, aby uzyskać niezawodność niezbędną do uzyskania wyników.

Badania ilościowe są bardzo powszechne na rynku, ponieważ priorytetyzują wyniki liczbowe badań proponowanych do oceny zachowania i opinii osób z określonej grupy lub populacji.

Dowiedz się więcej o metodzie naukowej i badaniach naukowych.

Różnice między badaniami ilościowymi a jakościowymi

Naukowcy często mają pewne trudności z wyborem metody badawczej do wykorzystania w swoich badaniach. Wybór ten powinien opierać się na ostatecznym celu badania. Zatem badania ilościowe i jakościowe różnią się w niektórych cechach.

Badania ilościowe

Jak stwierdzono, w badaniu ilościowym przedstawiono wyniki, które można określić ilościowo (na przykład dane liczbowe), które byłyby istotne dla badań z dużą liczbą próbek.

W badaniach ilościowych celem jest zmierzenie informacji o już znanym temacie. W ten sposób zebrane dane mają charakter bardziej statystyczny, a wyniki prezentowane są w formie wykresów, tabel itp.

Badania jakościowe

Badanie jakościowe kładzie nacisk przede wszystkim na aspekty dynamiczne i subiektywne, analizując bardziej złożone informacje, takie jak zachowanie, uczucia, wyrażenia i inne aspekty, które można zaobserwować w obiekcie badawczym.

W przeciwieństwie do badań ilościowych, gromadzenie danych w badaniach jakościowych opiera się na elastycznych kwestionariuszach, dając respondentom większą swobodę wyrażania swojego punktu widzenia na dany temat. Tak więc, badania jakościowe zamiast głównych charakterystycznych informacji statystycznych i liczbowych łączą komentarze i narracje, które można interpretować na wiele sposobów.

Dowiedz się więcej o badaniach jakościowych.

Jak wykonać badania ilościowe?

Jak widać, badania ilościowe mają na celu zrozumienie statystycznego wymiaru danego pytania. W tym celu naukowiec musi działać jedynie jako obserwator, nie wpływając na treść zbieranych informacji.

Do zbierania danych często wykorzystuje się formularze, kwestionariusze wielokrotnego wyboru i wywiady indywidualne. Metody te pozwalają na większą obiektywność odpowiedzi, ponieważ rozmówca jest ograniczony do wyboru spośród proponowanych alternatyw, w których pasuje najbardziej.

Ponieważ zamierza zebrać niejednoznaczne informacje, badacz powinien przedstawić wyniki w sposób schematyczny i bezpośredni, bez miejsca na subiektywne interpretacje.

Zobacz także różnice między badaniami opisowymi, badawczymi i wyjaśniającymi.

Charakterystyka badań ilościowych

  • Ma on na celu zmierzenie (zmierzenie za pomocą danych liczbowych) czegoś;
  • Nie ma miejsca na dwuznaczności;
  • Analiza obiektywnych odpowiedzi (na przykład danych liczbowych);
  • Korzystanie z kwestionariuszy wielokrotnego wyboru, wywiadów indywidualnych itp .;
  • Metody nieelastycznej i uprzednio zorganizowanej kolekcji;
  • Badacz-obserwator (nie może ingerować w wyniki);
  • Wyniki przedstawione na wykresach, tabelach i indeksach (mniej miejsca na subiektywne interpretacje).

Ilościowe przykłady badań

Badania zamiarów głosowania (powszechne w okresie wyborczym) oraz niektóre badania spisowe przeprowadzone przez IBGE (Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki) są przykładami badań ilościowych.

Badania ilościowe, jak wspomniano wcześniej, stają się wykonalne, gdy badane są duże i randomizowane grupy.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach badań i zobacz, co napisać w metodologii.