Istotne

Co dotyczy:

Odpowiedni jest przymiotnik dwóch rodzajów, który oznacza względny lub który należy . Oznacza to również coś aktualnego lub odpowiedniego .

Jest to słowo używane, gdy chcesz wskazać coś, co wydarzyło się celowo. Znaczenie odnosi się do poczucia możliwości tego, co zostało wyrażone werbalnie lub na piśmie.

Termin ten jest również używany ze znaczeniem ważnym lub istotnym . Na przykład, gdy uczeń zada ważne pytanie, a nauczyciel klasyfikuje je jako trafne pytanie, oznacza to, że jest to ważne i bardzo przydatne pytanie, aby wyjaśnić poruszany temat. Odpowiednie pytanie lub komentarz wyjaśnia omawiany temat.

Słowo „stosowny” jest nadal stosowane jako sens „ względny ” lub „ dotyczący ”. Jest to wskazanie, że istnieje związek z tym, co jest przedstawione, co jest powiązane. Na przykład „istotne dla francuskiego kina”, „odpowiednie przepisy”.

Odpowiedni antonim jest bezczelny, jest to słowo, które odnosi się również do ludzi. Znaczenie impertynencji odnosi się do niewygodnej, odważnej lub nieodpowiedniej osoby.

W języku angielskim odpowiednie słowo jest tłumaczone jako stosowne lub istotne. Np .: nie kupili samochodu, ponieważ sprzedawca nie przekazał im istotnych (istotnych) informacji. / Nie kupili samochodu, ponieważ sprzedawca nie podał odpowiednich informacji.

Zobacz także znaczenie stosownego i sprzyjającego.