Podnieść

Co to jest podnoszenie:

Podnoszenie jest czasownikiem, który oznacza to samo, co powodowanie, prowokowanie lub inicjowanie czegoś lub czegoś .

Ten czasownik jest używany do wyrażenia idei czegoś, co jest inicjowane, to znaczy pojawia się, powstaje lub powstaje.

Przykład: „Zdjęcia wywołały różne komentarze” .

W kontekście prawnym termin „podnosi” oznacza akt przedstawiania argumentów na temat niekompetencji kogoś do pełnienia określonej funkcji lub zajmowania określonej pozycji.

Etymologicznie słowo „budzić” pochodzi od łacińskiego suscitare, które można tłumaczyć jako podnoszenie, wznoszenie lub przebudzenie.

Synonimy suscitar

Wśród kilku głównych synonimów, które należy podnieść, zaznacz:

 • Prowokować;
 • Nieść
 • Produkować;
 • Powodować;
 • Zachęcaj;
 • Pochodzenie;
 • Aby ustalić;
 • Utwórz;
 • Miejsce;
 • Podnieść;
 • Insynuacja;
 • Manifest;
 • Siedzieć.