Komplikacja

Co to jest komplikacja:

Komplikacja to działanie lub stan posiadania drugorzędnego udziału lub współautorstwa w czymś. Może mieć znaczenie przywiązania lub przyjaźni, używane jednakowo w obu kierunkach.

Kiedy używane jest poczucie współżycia, zazwyczaj występuje negatywna konotacja i odnosi się do jakości współudziału w jakimś nielegalnym działaniu.

Termin współużytkowanie jest również używany jako pozytywna i pożądana postawa w związku, czy to między parami, przyjaciółmi, rodziną itp.

Konotacja przypisywana zazwyczaj tej postawie jest pozytywna, ponieważ pokazuje harmonię, towarzystwo i zrozumienie.

Przykład:

„Relacja Any i Marcelo jest dość skomplikowana”.

Współudział w związku obejmuje również partnerstwo, zaufanie i wsparcie w podejmowaniu najbardziej zróżnicowanych decyzji. Komplikacja jest ważną cechą wielu typów relacji, zwłaszcza w relacjach.

Słowo może zostać zastąpione przez synonimy, takie jak: współuczestnictwo i przywiązanie.

Zobacz także znaczenie Drużyny.

Czym jest współudział w wymiarze sprawiedliwości?

Z prawnego punktu widzenia osoba, która była wspólnikiem w jakimś przestępczym działaniu, może zostać osądzona za swoje zaangażowanie i partnerstwo w wykonaniu aktu.

W tym przypadku każdy, kto działa jako wspólnik, ma wiedzę lub udział w przestępstwie lub wykroczeniu, które zostało popełnione lub jest nadal popełniane.

Przykład:

„Rui współdziałał z Markiem w tym zbrodniczym akcie”.