Nieszczęście

Co to jest nieszczęście:

Nieszczęście jest tym samym, co nieszczęście i pech, charakteryzujące stan lub sytuację tragiczną i nieszczęśliwą.

Termin ten jest często używany w odniesieniu do tego, co ma charakter pogrzebowy lub śmiertelny. Z tego samego powodu, gdy mówi się, że miało miejsce nieszczęście, oznacza to, że miało miejsce bardzo złe, smutne wydarzenie, które spowodowało cierpienie.

Przykład: „Mieliśmy wiele nieszczęść w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale teraz jest dobrze”.

Etymologicznie słowo „nieszczęście” pochodzi od łacińskiego infortunium, które można przetłumaczyć jako „hańbę”.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Funesto.

Synonimy infortúnio

Wśród głównych synonimów nieszczęścia wyróżnij: nieszczęście; przeciwności losu; nieszczęście; tragedia; nieszczęście; szkoda; niepowodzenie; problem; trudność; ucisk; obrzydzenie; katastrofa katastrofa; nieszczęście; cierpienie; hańba i plaga.

Niektóre z głównych antonimów nieszczęścia to: szczęście; szczęście; sukces; Ventura; prezent; cud; sukces; szczęście; i szansa.

Zobacz także znaczenie przeciwności losu.