Znaczenie teorii chaosu

Czym jest teoria chaosu:

Teoria chaosu jest ideą, że małe zmiany na początku zdarzenia mogą wywoływać drastyczne, głębokie i nieprzewidywalne zmiany w czasie.

Teoria chaosu stara się wyjaśnić zjawiska, które nie są przewidywalne (nieliniowe) iz tego powodu uznawane za chaotyczne, ponieważ nie ma możliwości ich kontrolowania. Systemy te, uważane za złożone i niestabilne, opierają się na „wrażliwości na warunki początkowe”, zjawisku, które charakteryzuje niemożność przewidywania przyszłych wyników z powodu subtelnych zmian, które mogą wystąpić na początku procesów.

Teoria chaosu może być związana z różnymi aspektami życia codziennego, takimi jak zmiany klimatu, wzrost liczby ludności, rynek finansowy, między innymi sytuacjami, które reprezentują systemy nieliniowe.

Amerykański meteorolog i matematyk Edward Lorenz (1917-2008) był prekursorem badań nad teorią chaosu. Przeprowadzając symulacje ruchu masy powietrza w programie komputerowym, Lorenz zauważył, że ukrywając tylko kilka miejsc po przecinku w obliczeniach, które wcześniej wykonał, nowy wynik końcowy drastycznie różnił się od poprzedniego.

Nawet jeśli początkowo różnica jest nieznaczna, wraz z upływem czasu zmiany będą się kumulować, generując zdarzenie zupełnie inne niż to, które pierwotnie przewidywano.

Na podstawie tych obserwacji Lorenz sformułował zdanie, które miało reprezentować istotę teorii chaosu: „Trzepot skrzydeł motyla w Brazylii może spowodować tornado w Stanach Zjednoczonych”.

W rzeczywistości termin „efekt motyla”, który jest powszechnie używany do oznaczania czułości w warunkach początkowych, jedna z najbardziej uderzających cech systemów chaotycznych, wywodziłby się z tego wyrażenia Lorenza.

Dowiedz się więcej na temat efektu motyla.