Metafora i porównanie

Czym jest metafora i porównanie:

Metafora i porównanie to dwie najbardziej znane postacie języka . W obrębie kategorii liczb przedstawiają postacie słów .

Metafora jest postacią języka, która wskazuje dwie wspólne cechy semantyczne między dwoma pojęciami lub ideami. Metafora jest bardzo ważna w komunikacji międzyludzkiej. Poważnie praktycznie niemożliwe mówić i myśleć bez uciekania się do metafory. Ostatnie badania pokazują, że podczas rozmowy ludzie używają średnio 4 metafory na minutę.

Przykład metafory

„Ten człowiek jest bykiem, nigdy nie widziałem nikogo tak silnego!” W tym przypadku mężczyzna jest określany jako byk, ponieważ jest silny jak to zwierzę. Pokazana siła jest wspólną cechą semantyczną między nimi.

Porównanie jest bardzo podobne do metafory i służy do konfrontacji cech lub działań niektórych elementów. Porównanie może być proste lub porównywalne, gdy dwa elementy są różnych wszechświatów lub kategorii. W przypadku porównania istnieje słowo łączące (jak wydawało się, takie, które, więc itp.).

Przykład porównania

„Moja córka jest jak anioł”. Ten przykład wyraża porównanie dokonane przez matkę, chwaląc pewne cechy, które sprawiają, że jej córka wygląda jak anioł.

Metafora i porównanie są tak podobne, że niektórzy eksperci klasyfikują przykłady metafory jako „porównanie ukryte” (ponieważ nie ma charakterystycznego elementu łączącego porównania) oraz przykłady porównania jako „wyraźne porównanie”.

Poznaj znane metafory.