Wnioskowanie

Co to jest Wnioskowanie:

Wnioskowanie jest dedukcją dokonaną na podstawie informacji lub rozumowania, które wykorzystuje dostępne dane, aby dojść do wniosku.

Wnioskowanie polega na wydedukowaniu wyniku, logicznie, na podstawie interpretacji innych informacji. Wnioskowanie może również oznaczać dojście do konkluzji z innych spostrzeżeń lub analizę jednego lub więcej argumentów.

Jest to rzeczownik żeński i pochodzi od łacińskiego inferentia .

Przykład: jeśli mam pieniądze, będę podróżować. Jeśli podróżuję, będę szczęśliwy. Więc jeśli będę miał pieniądze, będę szczęśliwy.

Sylogizm jest modelem rozumowania opartym na pomyśle odliczenia z dwóch przesłanek, to znaczy jest rodzajem wnioskowania.

Zobacz także znaczenie sylogizmu.

Wnioskowanie przyczynowe odbywa się poprzez ustalenie związku przyczynowego (przyczyny i skutku) między faktami, z obserwacji wydarzeń.

Przykład: pada deszcz. Po deszczu przychodzi słońce. Potem słońce powinno się wkrótce pojawić.

Zasady wnioskowania

Reguły wnioskowania to metody stosowane do dokonywania odliczeń i wyciągania wniosków z jednej lub kilku znanych przesłanek. Podstawowe argumenty (założenia) służą do uzyskania wartości (konkluzji).

Przykłady

  • Każdy pies jest słodki. Marley jest psem. Więc Marley jest przystojny.
  • Jeśli X> 5 = P i X 5 = X <1.

W tym przypadku X> 5 = P i X 5 = X <1 to wniosek.

Wnioskowanie tekstowe

Wnioskowanie tekstowe jest związane ze zrozumieniem czytania. Oznacza interpretowanie elementów, które są wyraźne i ukryte w tekście, analizując razem wszystko, co zostało napisane i rozumiejąc główną ideę tekstu. Wnioskowanie tekstowe może wymagać wcześniejszej wiedzy na temat czytania.

Wnioskowanie statystyczne

Wnioskowanie statystyczne wyciąga wnioski z zebranych przykładowych danych. Dane te służą jako podstawa do wyciągnięcia wniosków na temat konkretnej sytuacji lub hipotezy. Tak jest na przykład w przypadku gromadzenia danych w spisie demograficznym.

Synonimy wnioskowania

  • Wniosek
  • Implikacja
  • The
  • Indukcja
  • Konsekwencja