Kultura organizacyjna

Czym jest kultura organizacyjna:

Kultura organizacyjna jest bardzo powszechnym wyrazem w kontekście biznesowym, czyli zestawem wartości, przekonań, rytuałów i norm przyjętych przez określoną organizację.

Koncepcja kultury organizacyjnej jest częścią Nauk Społecznych i ewoluowała znacznie przez lata, wywołując pewne kontrowersje, ponieważ koncepcja kultury jest dość złożona. Edgar Schein jest jednym z głównych odpowiedzialnych za rozpowszechnianie i rozwój tej koncepcji, a autor opisuje kulturę organizacyjną jako model przekonań i wartości tworzonych przez określoną grupę.

Schein twierdził, że złożone zjawisko kultury organizacyjnej składa się z trzech poziomów wiedzy: podstawowych założeń (przekonania uważane za nabyte w odniesieniu do firmy i natury ludzkiej), wartości (zasad, norm i ważnych modeli) oraz artefaktów (dostrzegalne skutki działania firmy, które są wspierane przez wartości).

Pojęcie kultury organizacyjnej zyskało na znaczeniu w drugiej połowie XX wieku, po tym jak niektórzy badacze w dziedzinie zarządzania i badań organizacyjnych zaczęli opowiadać się za korzyściami płynącymi z badania kultury organizacji. Stanowiło to punkt zwrotny w badaniu komunikacji organizacyjnej . Do 1980 r. Nauki przyrodnicze były preferowaną metodologią podejścia do kultury organizacyjnej, a celem było znalezienie realnych rozwiązań problemów organizacji.

Pojęcie kultury było przedmiotem socjologii od dawna, ale dopiero w latach 80. koncepcja kultury organizacyjnej stała się bardziej widoczna w mediach. W tym momencie w magazynach Business Week lub Fortune opracowano podejścia, a książki takie jak Teoria Z Ouchiego, In Search For Excellence (autorstwa Petersa i Watermana) oraz Corporate Culture (autorstwa Deal i Kennedy) zostały opublikowane. W ten sposób teoria kultury organizacyjnej zyskała proporcję międzynarodową.

W latach 90. koncepcja kultury organizacyjnej spotkała się z kilkoma krytycznymi uwagami, z których jedną było to, że koncepcja została bardzo szybko zaakceptowana przez społeczność akademicką. Niektórzy autorzy posunęli się nawet do stwierdzenia, że ​​omawiane pojęcie ulegnie rozkładowi.

Kultura organizacyjna odnosi się do ukrytych zachowań, które przyczyniają się do tworzenia znaczenia, a także odpowiada za unikalne cechy każdej firmy. Kultura organizacyjna przyczynia się do budowania tożsamości organizacyjnej, która może zbiegać się z pozytywnym wizerunkiem, pokrywając firmę prestiżem i uznaniem.

Tworzenie kultury organizacyjnej powstaje, gdy wiadomości są tworzone i rozpowszechniane na temat firmy i jej tożsamości za pomocą środków formalnych i nieformalnych.

Niektóre z najbardziej cenionych atrybutów kultury organizacyjnej firmy to: etyka, odpowiedzialność społeczna, kompetencje, zaangażowanie itp.

Rodzaje kultury organizacyjnej

Według autora Arthura F. Carmazziego istnieje pięć rodzajów kultury organizacyjnej: kultura winy, kultura wielokierunkowa, kultura żyjąca i pozwalająca żyć, kultura szanująca markę i kulturę wzbogaconego przywództwa.

Kultura i klimat organizacyjny

Klimat organizacyjny jest częścią i jest tworzony zgodnie z kulturą organizacyjną firmy lub instytucji. Składa się ze środowiska przeżywanego w kontekście biznesowym, co może negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na wydajność danej firmy. Każdy członek organizacji ma do odegrania rolę w klimacie organizacyjnym, będąc w stanie wpływać na niego i mieć na niego wpływ.

Zachowanie organizacyjne

Zachowanie organizacyjne to książka autorstwa profesora Idalberto Chiavenato, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju administracji i zasobów ludzkich.

Profesor Chiavenato porównuje kulturę organizacyjną z górą lodową, której widoczna część jest tylko niewielką częścią, podczas gdy zanurzona część reprezentuje większość góry lodowej. To samo dzieje się w kontekście organizacji, widoczna część jest niewielka, co podtrzymuje „niewidzialna” część, która reprezentuje wewnętrzne zjawiska firmy.

Zobacz także znaczenie psychologii organizacyjnej.