Preambuła

Co to jest preambuła:

Preambuła to rzeczownik oznaczający wprowadzenie, początek lub początkowe stwierdzenie . Termin preambuła może odnosić się do wprowadzenia tekstu, dokumentu, muzyki, do przedmowy książki lub do początkowej części prawa.

Preambuła książki to krótki tekst poprzedzający pierwszy rozdział i przedstawia krótkie wyjaśnienie treści omawianych w książce. Często zdarza się, że preambuła pokazuje, jak ustrukturyzowano tekst lub jak podzielono rozdziały.

Odnosząc się do utworu, preambuła jest wstępem dźwiękowym, który jest prezentowany przed rozpoczęciem głównej piosenki. Preambułę muzyczną można również nazwać preludium.

Wyrażenie „mów bez preambuły” oznacza bezpośrednią rozmowę, bez opóźnień lub bez „napełniania kiełbasy”.

Termin jest rzeczownikiem męskim, który pochodzi od łacińskiego praeambulus, co oznacza „co idzie dalej”.

Są synonimem słowa: przedmowa, wstęp, przedmowa, preludium, początek, prolog i menu.

Są antonimami preambuły: epilogu, zakończenia, zamknięcia i zamknięcia.

Preambuła Konstytucji Federalnej

Konstytucja Federalna ma preambułę napisaną przez członków Zgromadzenia Ustawodawczego, które pracowały nad dyskusją i składem prawa.

W preambule konstytucyjnej wyrażone są cele, zasady, wartości i idee, które zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania tekstu Konstytucji.

Uzasadnienia te, opisane w preambule, wyjaśniają, jakie są polityczne, społeczne i gospodarcze wartości, które Konstytucja zamierza chronić.

Zobacz także znaczenie wprowadzenia.