Zbędne

Co jest zbędne:

Zbędny jest przymiotnik, który kwalifikuje coś, co jest zbędne, niepotrzebne lub mało ważne . To, co zbędne, może również odnosić się do wszystkiego, co można odrzucić, które pozostało lub jest nadwyżkowe i ekstrawaganckie.

Często używa się tego słowa zbytecznego, by odnosić się do drogich lub uznawanych za luksusowe przedmiotów. Słowo to może być również używane w odniesieniu do osób uważanych za powierzchownych lub wspaniałych.

Wielu ludzi ma wątpliwości co do napisania tego słowa, między zbędnym a „zbytecznym”. Prawidłowa forma jest zbędna.

Zobacz znaczenie wspaniałego.

Termin ten może być używany w odniesieniu do rzeczy, które są uważane za ekstrawaganckie lub są czymś więcej niż to, co uważa się za wystarczające.

Jest to męski przymiotnik pochodzący z łacińskiego superfluusa i oznacza „nadmierny”.

Są synonimami zbędnych: niepotrzebnych, zbędnych, daremnych, powierzchownych, nadwyżkowych, bezużytecznych. Główne antonimy zbędne to: niezbędne, konieczne, niezbędne i niezbędne.

Zobacz także znaczenie konieczności i daremności.