Protagonizm

Czym jest protagonizm:

Protagonizm to proces protagonizacji, bycia protagonistą, głównym bohaterem prezentacji .

Dryf od greckich bohaterów, gdzie „protos” oznacza głównego lub pierwszego, a „agonistę” oznacza wojownika lub konkurenta.

Protagonizm to termin szeroko stosowany w teatrze, filmie, powieści i tak dalej. odnieść się do głównego bohatera inscenizacji.

W sensie przenośnym protagonista jest osobą, która gra lub zajmuje wiodącą rolę w dziele literackim lub wydarzeniu. Np .: Jakość usług jest wynikiem wiodącej roli pracowników i ich niezliczonych strategii osiągnięcia sukcesu.

Zobacz także znaczenie Protagonisty.

Przywództwo młodzieży

Protagonizm młodzieżowy to praktyka edukacyjna opracowana z myślą o młodych ludziach, gdzie jest centralnym elementem i uczestniczy we wszystkich fazach procesu edukacyjnego, od opracowania, realizacji i oceny proponowanych działań, w celu stymulowania społecznego uczestnictwa młodej osoby w społeczność.

Protagonizm młodzieżowy został stworzony przez wychowawcę Minas Gerais Antônio Carlosa Gomesa da Costa, gdzie udział młodych ludzi w praktykach edukacyjnych wykracza poza rodzinę i szkołę i poszukuje przestrzeni w kościele, w stowarzyszeniach, a nawet w społeczeństwie poprzez kampanie i ruchy .