Preposed

Czym jest Preposto:

Preposto to to, co było wcześniej, co było preferowane, ogłaszane lub dawane wcześniej . Jest to przymiotnik, który kwalifikuje tego, który jest faworytem lub który został wybrany.

Preposter to osoba, która prowadzi lub prowadzi przemysł lub firmę przez delegację właściciela. Jest to rzeczownik rodzaju męskiego, który nazywa tę osobę, która składa się z przeważającego, reprezentować ją przed przypisaniem, prowadzić ją lub kierować nią.

Preform może być również przypisany do reprezentowania przeważającej firmy przed procesem sądowym.

W Brazylii preposto jest przedstawicielem, czyli osobą, która reprezentuje inną. Jest także delegatem, który jest upoważniony przez kogoś do reprezentowania go, tego, który sprawuje urząd w zależności od zwierzchniej władzy.

Preposto to ten, który reprezentuje właściciela firmy, kieruje usługą, działa przez delegację kompetentnej osoby, która jest jego prelegentem, który w jego imieniu jest agentem, pod jego zależnością.

Preposter może być bezpośrednim pomocnikiem, pracownikiem, podwładnym, osobą przyjmującą rozkazy od innego lub wyznaczonym liberalnym profesjonalistą dla określonej działalności. Pracownicy zatrudnieni na stałe lub tymczasowo, ze stosunkiem pracy lub bez niego, którzy są uprawnieni do reprezentowania firmy przed osobami trzecimi.