Towary

Czym są towary:

Towary to słowo w języku angielskim, jest to liczba mnoga towaru, która oznacza towar . To słowo jest używane do opisu produktów o niskiej wartości dodanej.

Towary są towarami, towarami, które nie podlegają procesom zmian (lub są mało zróżnicowane), takim jak owoce, warzywa, zboża i niektóre metale. Ponieważ są one zgodne z określonym wzorem, cena towaru jest przedmiotem obrotu na Międzynarodowej Giełdzie Papierów Wartościowych i zależy od pewnych warunków rynkowych, takich jak podaż i popyt.

Często słowo „ towary” może być synonimem „surowca”, ponieważ są to produkty używane do tworzenia innych towarów.

Brazylia jest głównym producentem niektórych towarów, takich jak kawa, pomarańcze, ropa, aluminium, ruda żelaza itp.

Towary można podzielić na cztery kategorie:

  • Towary mineralne : olej, złoto, rudy żelaza itp.
  • Towary : realne, euro, dolar itp.
  • Towary środowiskowe: woda, drewno, energia itp.
  • Artykuły rolnicze : soja, pszenica, kawa, bawełna, guma itp.