Transcendentny

Czym jest Transcendentny:

Transcendentny jest przymiotnikiem, który demonstruje coś, co nie jest powszechne, przekracza granice konwencjonalne lub jest uważane za lepsze.

Transcendentny jest tym, co wykracza poza konkretną wiedzę i nie opiera się wyłącznie na danych metodycznych i wnioskach.

Są synonimem słowa: nadprzyrodzone, szlachetne, boskie, wzniosłe, nadzwyczajne, wyższe, szczególne, niebiańskie. Poza tym mogą być antonimami transcendentności: zwykłej, zwyczajnej, prostackiej, konkretnej, przyziemnej.

Można go również użyć, odnosząc się do bardziej złożonego obszaru wiedzy, takiego jak filozofia i metafizyka.

W filozofii jest odniesieniem do wiedzy lub nauki poza tym, co wspólne. Kant mówił o świadomości transcendentalnej, która wiąże wiedzę z obserwacją empiryczną.

Zobacz znaczenie Świadomości.

W badaniu metafizyki transcendentny odnosi się do boskości lub zasad wykraczających poza najbardziej oczywistą i wątpliwą rzeczywistość.

Bardzo często używa się terminu transcendentny w odniesieniu do wierzeń lub tego, co uważa się za boskie lub związane z Bogiem. W tym transcendentnym przypadku jest poza światem materialnym.

Odnosi się do wiary w istnienie transcendentnego Boga, jak uważa Gnosis.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Gnosis.

W matematyce krzywa transcendentna jest krzywą niealgebraiczną, to znaczy, gdy równanie krzywej nie jest korzeniem równania liczb całkowitych.