Rytm

Czym jest rytm:

Rytm jest rzeczownikiem męskim pochodzącym z rytmów greckich i określającym regularne następstwa silnych i słabych czasów w frazie muzycznej . Wskazuje wartość nut zgodnie z intensywnością i czasem.

Może być synonimem kadencji (dźwięków kadencyjnych) w okresowych odstępach czasu.

Rytm związany jest z muzyką, ale także z innymi formami sztuki, takimi jak poezja. W tym drugim przypadku rytm kontroluje dystrybucję długich i krótkich sylab oraz powtarzanie słabych i mocnych czasów wiersza.

Słowo rytm można również wykorzystać do opisania prędkości czegoś. Np. W ciągu ostatnich pięciu minut sportowiec zwiększył tempo i przewyższył wszystkich przeciwników.

Niektórzy ludzie mają wątpliwości co do pisowni tego słowa. Nie wiedzą, czy poprawna forma to rytm, rytm czy rytm. Chociaż jest wymawiane jak „rítimo”, poprawną formą jest rytm, bez akcentu.

Rytm muzyczny

W muzyce rytm jest - wraz z harmonią i melodią - jednym z podstawowych elementów utworu.

W przeciwieństwie do innych sztuk, takich jak sztuki plastyczne, muzyka występuje w obrębie czasowego parametru, a rytm kontroluje kolejność dźwięków w czasie.

Rytm zatokowy

Rytm zatokowy to wyrażenie, które odnosi się do „normalnego” rytmu serca, to znaczy sukcesji i częstotliwości skurczów serca.

Ma to oznaczenie dzięki węzłowi zatokowemu, strukturze, która działa jako naturalny rozrusznik serca.