Trafność

Co to jest trafność:

Trafność jest cechą przypisywaną wszystkiemu, co ma fundamentalne znaczenie dla czegoś, to znaczy wszystkim, co jest istotne.

Ta cecha jest powiązana, na przykład, z elementem, który jest bardziej widoczny niż inne, niezależnie od obszaru.

Przykłady:

„Znaczenie sprawy było jasne, gdy prezes klubu wyraził opinię w tej sprawie na konferencji prasowej”.

„Burmistrz obiecał zatrudnić artystę mającego znaczenie dla przyjęcia urodzinowego miasta”.

Artykuł Rafaela ma duże znaczenie dla tematu”.

W większości przypadków znaczenie czegoś staje się oczywiste. W innych kontekstach może być dość subiektywne.

Na przykład krytyk gastronomiczny może uznać, że konkretna restauracja ma duże znaczenie dla branży, podczas gdy drugi krytyk może nie mieć takiego samego wrażenia w tym samym miejscu.

Jednak termin ten może również odnosić się do wystającej części jako rodzaju występu na gładkiej powierzchni.

Zazwyczaj trafność jest używana w sytuacjach, w których chcesz podkreślić część, która nie pasuje do płaskiej powierzchni.

Przykład: „Ta ściana ma część o trafności w prawym rogu. Czy możesz się dowiedzieć?

Trafność może również odnosić się do rachunkowości do cech jakościowych, które muszą posiadać dane księgowe, takich jak porównywalność i wiarygodność.

W tym przypadku znaczenie księgowe odnosi się do informacji, które powinny mieć wystarczające znaczenie, aby wywierać pewien wpływ na podejmowanie decyzji przez tych, którzy mogą go wykorzystać.

Zobacz także znaczenie Istotnego.

Synonimy Relevância

Termin ten może być nadal zastępowany przez synonimy, takie jak:

 • Wyrażenie;
 • Monta;
 • Wielkość;
 • Podświetl;
 • Zasługa;
 • Wartość;
 • Vulto;
 • Ulga;
 • Ulepszenie;
 • Wyróżnienie;
 • Odsetki;
 • Znaczenie;
 • Znaczenie;
 • Trafność.