NBR

Co to jest NBR:

NBR jest akronimem używanym do reprezentowania wyrażenia „ Zasada techniczna” . Jest to zbiór zasad i reguł technicznych związanych z dokumentami, procedurami lub procesami stosowanymi w firmach lub w pewnych sytuacjach.

NBR jest tworzony przez Brazylijskie Stowarzyszenie Standardów Technicznych (ABNT). Organ ten jest odpowiedzialny za organizację i opracowywanie standardów technicznych stosowanych w różnych obszarach, od badań naukowych po dokumenty i procedury biznesowe.

Jaka jest funkcja NBR?

NBR, podobnie jak inne normy, służy standaryzacji, organizowaniu i kwalifikowaniu produkcji dokumentów lub procedur. Standaryzacja dzięki zgodności ze standardami technicznymi ułatwia zrozumienie, ponieważ cała dokumentacja składa się z tego samego standardu.

Standardy te mogą na przykład dotyczyć:

 • ustawienia formatowania i dokumentacji,
 • etapy wykonywania procedur i procesów,
 • odpowiednie wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych terminów, symboli i klasyfikacji w celu ułatwienia zrozumienia.

Inne zalety korzystania z NBR

Nawyk stosowania standardów technicznych jest również skuteczny w ograniczaniu występowania błędów procesowych, ponieważ gwarantuje standard jakości w dokumentach. Inwestycja w jakość tego, co jest produkowane, jest zawsze pozytywna dla firmy, ponieważ zapewnia większą niezawodność opracowanych materiałów.

Kolejną zaletą stosowania NBR jest poprawa wydajności produkcji dokumentów biznesowych, ponieważ procedury są zawsze przeprowadzane według tego samego schematu. Z biegiem czasu firmy zyskują na wydajności i oszczędności czasu.

Rodzaje NBR

Ważne jest, aby wiedzieć, że NBR nie odnosi się tylko do przygotowywania dokumentów i procesów. Istnieją setki standardów technicznych specyficznych dla kilku obszarów, takich jak:

 • Standardy systemów zarządzania jakością.
 • Standaryzacja procedur operacyjnych.
 • Standardy dostępności.
 • Zarządzanie środowiskiem.
 • Bezpieczeństwo pracy.
 • Budownictwo, akustyka i inżynieria.
 • Przechowywanie danych i systemy informacyjne.
 • Metody pomiaru.
 • Bezpieczeństwo żywności.
 • Zarządzanie plikami.
 • Normy dla produktów zdrowotnych.
 • Kontrola paliw.

Poznaj niektóre z najczęściej używanych NBR.

NBR 9050

Norma ta zawiera definicję różnych standardów technicznych związanych z dostępnością dla osób, które mają pewien problem lub ograniczoną mobilność, takich jak specjalne potrzeby lub osoby starsze.

Zasady tej normy powinny być przestrzegane, aby zapewnić wszystkim ludziom łatwy dostęp do budynków i miejsc publicznych, zwiększając włączenie społeczne. Istnieją również standardy dotyczące standardów mebli, których należy przestrzegać przy budowie mebli przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje kilka przykładów wytycznych zdefiniowanych w NBR 9050: rodzaj podłogi, która powinna być wykorzystana w celu ułatwienia przejścia wózka inwalidzkiego, dostępność informacji w alfabecie Braille'a, standardy umieszczania ramp i wind, między innymi.

NBR 5410

NBR 5410 odnosi się do norm, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących instalacje elektryczne. Norma służy również do regulacji jakości obiektów, aby zapobiec wypadkom, które mogą być spowodowane przez niedbałe urządzenia.

Norma jest dość szeroka i obejmuje bezpieczeństwo instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz standard stosowanych napięć elektrycznych, a także środki zapobiegające zwarciom, zarówno w nowych instalacjach, jak iw przypadku remontów.

NBR 6118

NBR 6118 reguluje, jakie procedury powinny zostać przyjęte w projektach inżynieryjnych do budowy konstrukcji i belek betonowych. Norma techniczna określa parametry, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji żelbetowych.

Są one objęte standardowymi specyfikacjami, takimi jak: jakość betonu użytego do pracy, odporność mechaniczna użytego materiału i odpowiednie ilości cementu i wody.

Norma definiuje również użycie przekładek, aby uzyskać poprawne pomiary między przestrzeniami, określając, jakie są minimalne i maksymalne miary, które należy zastosować w konstrukcji.

NBR 6023

NBR 6023 określa normy techniczne dla prac akademickich, w szczególności dla organizacji odniesień bibliograficznych wykorzystywanych w pracach badawczych. Jest to norma często używana do prezentacji prac akademickich i naukowych, takich jak monografie, rozprawy i tezy.

Norma techniczna NBR 6023 jest bardzo szczegółowa i definiuje aspekty formatowania, takie jak użycie czcionek, odstępów, wyrażeń i znaków. Określa także, w jaki sposób należy wskazać nazwy autorów i książek używanych podczas badań.

NBR reguluje także sposób prezentacji zapytania do dokumentów wirtualnych. Mają specjalne zasady rejestracji, takie jak przypisywanie daty dostępu do treści.

Informacje o normach dotyczących pracy akademickiej znajdują się w artykułach: Standardy ABNT dla prac akademickich i skróty w cytatach według standardów ABNT.

Czy NBR jest obowiązkowy?

Zasadniczo stosowanie NBR nie jest obowiązkowe, ale jest wskazane, aby zagwarantować większe bezpieczeństwo procesów, konstrukcji, urządzeń i obiegu dokumentów.

W niektórych szczególnych przypadkach normy mogą być obowiązkowe. W takich sytuacjach obowiązek musi być w prawie, które określa, w jakich sytuacjach powinno zostać przyjęte.

NBR ISO

NBR ISO to brazylijskie normy odpowiadające ISO ( Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), organizacji odpowiedzialnej za tworzenie międzynarodowych standardów zatwierdzonych.

NBR ISO 9001

Jest to jeden z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych standardów technicznych w Brazylii. NBR ISO 9001 określa standardy Systemu Zarządzania Jakością . Celem standardu jest zapewnienie firmom jak najlepszej obsługi, gwarantującej również satysfakcjonującą obsługę klientów.

Istnienie tego standardu zachęca firmy do ciągłego przeglądu i monitorowania metod i procesów w celu zapewnienia ciągłej poprawy jakości oferowanych usług.

Firmy, które przestrzegają wskazówek normy technicznej, mogą otrzymać znak jakości NBR ISO 9001 . Pieczęć potwierdza doskonałość firmy w spełnianiu standardów jakości.

Przeczytaj więcej o znaczeniu ISO i działaniu ISO 9001.

Przeczytaj także znaczenie ABNT.