Zwrot

Co to jest restytucja:

Zwrot ma znaczenie zwrotu . Słowo to odnosi się do aktu zwrotu czegoś, co należy do innej osoby lub odzyskania tego, co zostało utracone.

Innym znaczeniem słowa restytucja jest przywrócenie obiektu lub sytuacji do pierwotnego stanu.

Zwrot może być również wykorzystany w celu spłaty długu, otrzymania odszkodowania lub spłaty kwoty pieniężnej.

Słowo pochodzi z łacińskiego restitutio.onis, co oznacza „przywrócić” lub „przywrócić”.

Istnieją wspólne synonimy słowa: zwrot, zwrot, odwrócenie, przywrócenie i powrót. Mogą to być antonimy restytucji: odejmowanie, wymuszanie, wymieranie, zator i utrzymanie.

Poznaj znaczenie Skradania się.

Słowo to jest również często używane w odniesieniu do podatku dochodowego (IR). Zwrot podatku dochodowego to zwrot części podatku pobranego przez podatnika.

Kalkulacja kwoty zwróconej w ramach zwrotu IR dokonywana jest po analizie dochodu podatnika i zadeklarowanych przez niego wydatków.

Zobacz więcej na temat znaczenia podatku dochodowego i podatku dochodowego.