Inspekcja

Co to jest inspekcja:

Inspekcja oznacza badanie lub obserwowanie z dbałością o szczegóły . Termin może odnosić się do dokładnej analizy przeprowadzonej w celu znalezienia problemów lub szczegółowego badania technicznego.

Zgodnie z etymologią słowo pochodzi z greckiego inspectio.onis i łacińskiego inspectiōne .

Kontrola pojazdu polega na sprawdzeniu bezpieczeństwa i konserwacji samochodów. Oceny dokonują profesjonaliści, którzy analizują aspekty techniczne, aby upewnić się, że samochód jest w stanie bezpiecznie jeździć. Kontrola pojazdu jest obowiązkowa w przypadku licencjonowania samochodu i jest przewidziana w brazylijskim kodeksie ruchu drogowego.

Kontrola bezpieczeństwa to analiza przeprowadzona w celu znalezienia zagrożeń lub możliwych zdarzeń, które mogą spowodować wypadki lub zmniejszyć bezpieczeństwo środowisk. Można to zrobić w miejscach publicznych, miejscach pracy, szkołach i rezydencjach.

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie i zagwarantowanie jakości każdego produktu. Analiza jest wykonywana z próbek tego, co jest produkowane. Jest szeroko stosowany w firmach do monitorowania jakości wielu produktów wytwarzanych i oferowanych na rynku.

Kontrola sądowa jest przeprowadzana przez sędziego, gdy zachodzi potrzeba weryfikacji zdarzeń istotnych dla decyzji w procesie sądowym. Celem jest wyjaśnienie pytań, które pomogą wyjaśnić fakty i pomóc w ocenie.

Inspekcja szkolna ocenia warunki i tryb działania placówki edukacyjnej. W tego typu badaniach szkoła jest obserwowana w kilku aspektach, takich jak warunki fizyczne budynku, przyjęte procedury pedagogiczne i zarządzanie szkołą. Kontrola szkolna jest obowiązkowa i przewidziana w ustawie o wytycznych i podstawach edukacji.

Inspekcja odnosi się również do badania przeprowadzanego z młodymi ludźmi, którzy zapisują się do służby wojskowej.

Synonimy inspecção

Wśród różnych znaczeń kontroli główne synonimy to:

  • Zapytanie
  • Badanie
  • Analiza
  • Ocena
  • Inspekcja
  • Odwiedź
  • Nadzór
  • Inspekcja
  • Inspekcja
  • Magazyn

Zobacz także znaczenie wizyty i analizy.