Przytłoczony

Co jest uciśnione:

Uciskany jest przymiotnikiem w języku portugalskim, używanym do określenia osoby, która została upokorzona lub zmuszona do poddania się czemuś lub coś .

Uciskana jednostka to osoba, która została brutalnie zdominowana lub z agresją, brutalnością i tyranią. Akt ucisku jest związany z reżimami dyktatury, gdzie ludność, która nie przestrzega norm rządu, jest naciskana, torturowana, stając się celem męki.

Gdy coś jest przytłoczone, oznacza to, że jest pod presją, że nie ma miejsca na rozszerzenie. Zwykle, jak w dyktaturze, termin ten jest używany, gdy informacje lub treści reklamowe są cenzurowane, są „uciskane przez rząd”, to znaczy, są pod presją rządu, aby nie były publikowane.

Społecznie uciskana jednostka to taka, która cierpi z powodu pewnego rodzaju represji w środowisku społecznym, w którym jest wprowadzona, takich jak rasizm lub uprzedzenia płciowe, ekonomiczne lub seksualne.

Przytłoczony i przytłaczający

Uciskani są tymi, którzy są zdominowani, podczas gdy ciemiężca jest czynnikiem kontrolującym.

Ucisk, działanie ciemiężyciela na uciskanych, może być dokonany na wiele sposobów, od użycia przemocy fizycznej, po tortury psychiczne.

Synonimy oprimido

  • spłaszczony
  • napięty
  • udręczony
  • tablet
  • przygnębiony
  • upokorzony
  • obciążony
  • uduszony

Zobacz także:

  • Ucisk
  • Napięty