Wszechobecny

Co oznacza Ubiquide:

Ubiquo to męski przymiotnik, który klasyfikuje coś lub kogoś obdarzonego wszechobecnością, co oznacza, że jest obecny wszędzie na raz .

Według religii, Bóg jest uważany za wszechobecną istotę, jest wszechobecny, to znaczy jest wszędzie wszędzie.

Słowo wszechobecne pochodzi z języka łacińskiego. Niektóre wszechobecne synonimy to: wszechobecne, globalne, wszechobecne.

Termin wszechobecne informowanie oznacza model obliczeniowy, który wskazuje, że nowe technologie umożliwiają użytkownikom mobilnym łączenie się z innymi użytkownikami i usługami. Wszechobecne przetwarzanie pozwala na większą mobilność, w której użytkownicy i usługi są jednocześnie w sieci.

W dziedzinie mikrobiologii bakterie są uważane za wszechobecne, ponieważ znajdują się we wszystkich znanych mediach, zarówno w wodzie, glebie lub powietrzu. Ponadto bakterie można również znaleźć w ludzkim ciele lub w miejscach, w których inne istoty się nie utrzymują.