Esdruúulo

Czym jest Esdruúulo:

Esdrúxulo to przymiotnik używany do opisania sytuacji, osoby lub zachowania, które uważa się za nietypowe lub egzotyczne .

Niezwykłe zachowanie lub sytuacja, ponieważ jest niezwykła, zwykle powoduje reakcje zaskoczenia i zdziwienia.

Przykłady: ekscentryczne zachowanie, ekscentryczne ubranie, ekscentryczny zawód.

Zgodnie z etymologią słowo esdrúulo pochodzi od włoskiego słowa sdrucciolo.

Są to wspólne synonimy esdrúxulo: niezwykłe, dziwne, ekstrawaganckie, niezwykłe, egzotyczne, ekscentryczne, pojedyncze i dziwne.

Mogą być antonimami tego słowa: trywialne, powszechne, normalne, zwyczajne i trzeźwe.

W badaniu esdrúxulo lingwistycznego oznacza również proparoxítona, czyli słowo, które ma akcent toniczny (akcent dźwiękowy sylaby) w sylabie antyprzedmiotowej.

Przykłady słów proparoksytonicznych to: lampa, symbol, akademicki, dekada, historyczny.

Zobacz także znaczenie ekscentrycznego.